Cane shin guards, 1906

Cane shin guards, 1906

Image: